Cách xác minh tài khoản WhatsApp bằng cuộc gọi không cần mã kích hoạt

WhatsApp có phương pháp kích hoạt tài khoản người dùng liên quan đến việc xác minh số điện thoại thông qua cuộc gọi chớp nhoáng. Để sử dụng tính năng này, chúng ta sẽ phải cấp quyền truy cập nhật

Wednesday, 16/11/2022 10:11 AM

Cách xác minh tài khoản WhatsApp bằng cuộc gọi không cần mã kích hoạt

Phương thức cuộc gọi chớp nhoáng là quy trình kích hoạt WhatsApp mà không cần mã xác minh nối hai số hiện có trước đó dựa trên mã nhận được qua SMS hoặc cuộc gọi thoại. Nó được đặt tên như vậy vì WhatsApp gọi đến số của người dùng và tự động kết thúc cuộc gọi, kiểm tra xem nó có được ghi lại ở vị trí cuối cùng trong nhật ký cuộc gọi hay không: nếu nó khớp với số cần gọi để cung cấp mã 6 chữ số, tài khoản được tự động đăng nhập . Nói cách khác, thậm chí không cần thiết phải trả lời cuộc gọi. Do đó, để sử dụng phương pháp này, WhatsApp yêu cầu quyền truy cập vào sổ nhật ký cuộc gọi nêu trên.

Cách kích hoạt tài khoản WhatsApp bằng cuộc gọi không cần mã xác minh.

Khi bạn cố gắng đăng nhập vào WhatsApp và vì lý do nào đó, bạn không nhận được mã 6 số qua tin nhắn SMS. Bạn có thể chọn nhận cuộc gọi và cả cuộc gọi chớp nhoáng. Trong trường hợp nhận cuộc gọi chớp nhoáng, bạn cần cấp quyền  để ứng dụng có thể đọc nhật ký cuộc gọi. Điều này có thể được thực hiện theo hai cách: bằng cách chấp nhận chúng khi mở ứng dụng hoặc bằng cách đi tới cài đặt và tìm kiếm các quyền này theo cách cài đặt thủ công.

Để xác minh số điện thoại bằng flash call, hãy làm theo các bước sau:

  1. Cấp quyền truy cập nhật ký cuộc gọi.
  2. Đợi cuộc gọi được thực hiện và để WhatsApp xác minh rằng cuộc gọi đến là từ số sẽ thực hiện cuộc gọi.

Đối với quyền riêng tư, một khía cạnh liên quan đến không ít người dùng, WhatsApp đảm bảo rằng chức năng này chỉ được sử dụng và độc quyền trong tình huống này, vì vậy về nguyên tắc, bạn không cần phải lo sợ rằng nó sẽ xem xét các cuộc gọi đã nhận hoặc thực hiện .

 

by Mysterio